رژیم دکتر سوانک چه ماده ی غذایی را برای بیماران ام اسی توصیه میکند؟
آووکادو
نانهای سبوس دار
روغن زیتون
ماهی

 جواب درست در لینک زیر:

رژیم دکتر سوانک چه ماده ی غذایی را برای بیماران ام اسی توصیه میکند؟ ،