مد امسال چه رنگهایی است؟  رز الماسی-آرامش نارنجی-آبی

مد امسال چه رنگهایی است؟ 
رز الماسی-آرامش
نارنجی-آبی
صورتی-دریا
آرامش- یاقوتی
 

عضو کانال زیر شوید تا هر روز جواب سوالات به موبایل شما ارسال شود https://telegram.me/ilovelorn

لینک جواب :

http://u4s.ir/237664

عضو کانال زیر شوید تا هر روز جواب سوالات به موبایل شما ارسال شود