جنین در چه زمانی بیشترین آسیب از دود سیگار و قلیان را متحمل میشود؟ 
۸ تا نه ماهگی
۵ تا ۶ ماهگی
۱ تا ۳ ماهگی
۳ تا ۴ ماهگی

 

جواب در لینک زیر:

جنین در چه زمانی بیشترین آسیب از دود سیگار و قلیان را متحمل میشود؟

عضو کانال زیر شوید تا هر روز جواب سوالات به موبایل شما ارسال شود https://telegram.me/ilovelorn