تنبلی
تنبلی
باج گیری
پرخاشگری

جواب در لینک زیر

از عواقب ناهماهنگی والدین در تربیت کودک چیست؟ ،

عضو کانال زیر شوید تا هر روز جواب سوالات به موبایل شما ارسال شود https://telegram.me/ilovelorn