کدام مورد از عوارض افراط در مصرف قهوه است؟


سنگ صفرا و کلیه
آلزایمر
رفلاکس گوارشی
نقرس
 

جواب صحیح رفلاکس گوارشی