مصرف روزانه چند میلیگرم کلسیم به همراه ویتامین D برای پیشگیری از سرطان توصیه می گردد؟
400 میلیگرم

500 میلیگرم

600 میلیگرم

800 میلیگرم
 


برای دیدن ادامه ی مطلب اینجا کلیک کنید...