بدَندید = بدونید + بخندید
مثلث برمودا کجاست؟   راهنمایی
غرب اندونزی

غرب استرالیا

غرب فلوریدا

غرب امریکای جنوبی

 

عضو کانال زیر شوید تا هر روز جواب سوالات به موبایل شما ارسال شود https://telegram.me/ilovelorn

جواب درست لینک زیر

مثلث برمودا کجاست؟

عضو کانال زیر شوید تا هر روز جواب سوالات به موبایل شما ارسال شود https://telegram.me/ilovelorn


https://telegram.me/ilovelorn😜😜😜✔️.