به نظرم پیرمردا و پیرزنا جای خاصی نمیخوان برن
و فقط به این دلیل سوار مترو و اتوبوس میشن که
صندلیارو از چنگ جوونا دربیارن :|
.
.
.
شیر روزی ۱۸ساعت استراحت می کنه الاغ روزی ۱۸ساعت کار می کنه
اگه کار زیاد باعث موفقیت میشد الان سلطان جنگل الاغ بود نه شیر
اینو گفتم که برای علاف بودنتون عذاب وجدان نداشته باشین
ادامه بدین حال میده :D
.
.
.
دیشب که نمیدانستم براى کدامین دردهایم تا صبح گریه کنم، خوابیدم!
یه حالی داد که نگو :D
.
.
.
سوار تاکسی شدم
یه زنه هم سوار شد ، همزمان گـ*ـوزید
حالا هی درو باز میکرد و میبست
که یعنی صدا از در بود
یهو راننده گفت :
خانوم ولش کن
قول میده دیگه نگـ*ـوزه :|
.
.
.
دیدین تو این عکسا یکی نشسته قاصدک فوت میکنه
چقد قیافش معصوم و زیبا میشه؟؟؟
خواستم بگم همش فوتوشاپه
من یه بار اینجوری عکس انداختم
قیافم شبیه نمیرخ باسن گوریل شده بود :|